De Personal Health Train

De Personal Health Train (PHT) maakt het mogelijk voor zorgprofessionals, zorgvernieuwers, onderzoekers en burgers om gezondheidsdata van uiteenlopende bronnen te delen en te gebruiken. De PHT geeft verantwoord toegang tot data, met behoud van privacy en optimale betrokkenheid van individuele patiënten en burgers.

Arrow RightBeta disclaimer VideoVideo

Waarom de Personal Health Train?

Om zorg op maat te kunnen verlenen, moeten veel verschillende organisaties en instanties gegevens met elkaar delen. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens van zorgverleners en uit onderzoek, maar ook om informatie die burgers zelf aanleveren. De persoonlijke gezondheidsdata die mensen zelf opslaan bevat belangrijke gegevens waarmee de zorg verbeterd kan worden en op maat gesneden.  De PHT kan informatie die nu nog handmatig verzameld moet worden, automatisch vergaren.  

Het delen van informatie stuit vaak op allerlei bezwaren en beperkingen: privacy, onzekerheid over het gebruik, discussie over het eigenaarschap, of technische beperkingen waardoor data niet verzonden kunnen worden. De PHT ondervangt deze problemen door langs de data stations van de diverse zorg verlenende partijen te rijden. De gegevens blijven waar ze zijn. 

Meer

 

Hoe werkt de Personal Health Train?  

Van oudsher worden voor een analyse eerst de gegevens verzameld en gekopieerd naar een centrale plek om daar een analyse uit te voeren. Bij PHT gaat de analyse langs de locaties waar de gegevens zijn opgeslagen. Alleen de conclusie wordt meegenomen. Aan die werking is de naam PHT ontleend. De Personal Health Train bezoekt de benodigde data. Het is een trein die langs diverse data-stations rijdt om daar informatie te analyseren.

Deel deze pagina…