Waarom de Personal Health Train?

Om zorg op maat te kunnen verlenen, moeten veel verschillende organisaties en instanties gegevens met elkaar delen. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens van zorgverleners en uit onderzoek, maar ook om informatie die burgers zelf aanleveren. De persoonlijke gezondheidsdata die mensen zelf opslaan bevat belangrijke gegevens waarmee de zorg verbeterd kan worden en op maat gesneden.  De PHT kan informatie die nu nog handmatig verzameld moet worden, automatisch vergaren.  

Het delen van informatie stuit vaak op allerlei bezwaren en beperkingen: privacy, onzekerheid over het gebruik, discussie over het eigenaarschap, of technische beperkingen waardoor data niet verzonden kunnen worden. De PHT ondervangt deze problemen door langs de data stations van de diverse zorg verlenende partijen te rijden. De gegevens blijven waar ze zijn.  

Hoe werkt de Personal Health Train?  

Van oudsher worden voor een analyse eerst de gegevens verzameld en gekopieerd naar een centrale plek om daar een analyse uit te voeren. Bij PHT gaat de analyse langs de locaties waar de gegevens zijn opgeslagen. Alleen de conclusie wordt meegenomen. Aan die werking is de naam PHT ontleend. De Personal Health Train bezoekt de benodigde data. Het is een trein die langs diverse data-stations rijdt om daar informatie te analyseren.  

Voordelen PHT 

• data blijven bij de bron  
• privacy verzekerd 
• eigenaar houdt controle over zijn gegevens  

Vragen die nog leven 

Volgens de privacywet moet degene die data analyseert op verzoek van een burger inzage kunnen geven in de gegevens die zijn gebruikt. Omdat door de PHT alleen het resultaat van de analyse worden uitgewisseld en niet de data zijn deze echter niet herleidbaar tot personen.  

De PHT analyseert op de plek waar de data staat, de analyse vraagt processorkracht. Geen probleem bij een kleine analyse, maar bij een groot onderzoek zul je afspraken moeten maken. 

Personal Health Train video

Deel deze pagina…